Đường công danh rối loạn

Đường công danh rối loạn chỉ nhiều đường công danh nhỏ đứt khúc chồng chéo lên nhau Đường công danh rối loạn, đứt đoạn liên tục cho thấy vận thế cả đời gập ghềnh trắc trở, lên xuống thất thường, vất vả bôn ba khắp nơi mà thành quả thu được rất ít ỏi. Trong … Đọc tiếp

Đường Công Danh có vân nằm ngang

Đường công danh có vân nằm ngang là đường công danh có một đường nhỏ cắt ngang Đường Công Danh có vân nằm ngang Có vân cắt ngang đường công danh cho thấy vận thế vốn rất tốt đẹp, song bỗng nhiên lại gặp khó khăn bất ngờ, khiến vận thế có sự biến đổi … Đọc tiếp

Đường Công Danh đứt đoạn ở giữa

Đường Công Danh đứt đoạn ở giữa chỉ đường công danh ngay tại khúc giữa bị đứt đoạn Đường Công Danh đứt đoạn ở giữa Người có đường công danh kiểu này thời trẻ sự nghiệp phát triển thuận lợi, song tới một giai đoạn nào đó đột nhiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn … Đọc tiếp

Đường Công Danh có vân lưới tại gò thái dương

Đường Công Danh có vân lưới tại gò thái dương là đường công danh kéo dài có vân lưới tại vị trí gò thái dương. người có đường công danh có vận thế vô cùng sáng lạng, có thế nói đây là vân tay phú quý nhiều người mong ước, Người sở đường vân tay … Đọc tiếp

Đường công danh phía mé bàn tay

Đường công danh phía mé bàn tay là chỉ đường công danh xuất phát từ vị trí mé ngoài bàn tay, phái dưới ngón áp út kéo dài hướng lên trên. Đường công danh phía mé bàn tay Người có đường công danh này gặp nhiều trắc trở trong cuộc đời, khi gặp hoàn cảnh … Đọc tiếp

Đường công danh có hai đường trợ giúp bên cạnh

Đường công danh có hai đường trợ giúp bên cạnh là người có hai đường nằm song song ở hai bên trái phải của đường công danh. Đường công danh có hai đường trợ giúp bên cạnh Người có đường công danh như vậy có vận thế tốt đẹp, dù là trong cuộc sống hay … Đọc tiếp

Đường công danh kéo dài tới ngón trỏ

Là chỉ đường công danh phân nhánh kéo dài tới ngón trỏ. Đường công danh kéo dài tới ngón trỏ Người có đường công danh này luôn nổ lực phấn đấu ngay từ nhỏ, làm việc gì cũng tự lực cánh sinh, một mình vất vã sáng lập sự nghiệp. Sự nghiệp của người này … Đọc tiếp

Đường Công Danh là gì

Đường công danh còn được gọi là đường thành công, đường ánh sáng, đường Apollo, thông thường đường này có rất nhìu trạng thái khác nhau. nhìn chung, những đường thẳng từ bàn tay kéo dài đến gò Thái Dương, bất kể xuất phát từ vị trí nào, đều có thể gọi là đường công … Đọc tiếp