Câu chuyện người làm dép chuyển kiếp thành thái tử

Câu chuyện người làm dép chuyển kiếp thành thái tử xảy ra vào đời nhà Minh, Trung Quốc, kể về người tên Quản Xuân sống tại tỉnh Kiến Hưng, phủ Ninh Ba, hết sức nghèo khổ, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, thường bữa hai vợ chồng cùng nhau vào núi cắt cỏ đan dép bán mà nuôi thân.

Người làm dép chuyển kiếp thành thái tử

Tuy tuổi còn trẻ mà đã biết lo xa, hai vợ chồng Quản Xuân định phải tiết kiệm phòng khi già yếu và bệnh hoạn, nên ngày nào có dư bao nhiêu tiền đều đem giấu dưới giếng lạng ở bên cạnh nhà.

Năm qua tháng lại, số tiền dành dụm được nhiều đến cả trăm lượng bạc mà hai vợ chồng không hay biết.

Bữa nọ, có một vị sư đi quyên tiền tạo tháp, đến nhà Quản Xuân xin quyên một trăm lượng bạc.

Chàng thưa rằng: “Bạch sư, chúng con sẵn lòng bố thí song chúng con đâu đến một trăm lượng mà phụng biếu ngài”.

Ông sư nói rằng: “Bần tăng biết nhà ngươi quả thiệt hảo tâm hỉ cúng, và bần tăng cũng biết trong nhà ngươi hiện có một trăm lượng bạc”.

Quản Xuân nghe nói lấy làm lạ, bèn thưa rằng: “Như sư biết có trong nhà con đủ số tiền đó, thì sư cứ việc thâu nạp đem về làm việc phước đức, chúng con chẳng có chút nào lẫn tiếc”.

Vị sư bèn mượn người hốt đất ở dưới giếng lạng lên, moi tiền lên đếm đủ một trăm lượng bạc.

Chừng ấy, vợ chồng Quản Xuân nhớ trực lại thì vui mừng chi xiết, ngờ đâu tiền bỏ dưới giếng ấy mà nay được một số to như vậy, khiến cho mình làm được một sự hữu ích như thế!

Sau rồi, hai vợ chồng cũng cứ thường bữa đi cắt cỏ làm dép mà lo việc sanh nhai.

Một ngày nọ, Quản Xuân đi đường, bỗng chốc bị một đám mưa to có nhiều sấm sét làm thiệt mạng. Người trong làng hay tin, bèn xúm nhau khiên chàng về nhà lo hòm rương tống táng.

Khi ấy, có chàng thư sinh, tên là Châu Nguyên Giới, thấy Quản Xuân có lòng tốt mà đến ngày kết cuộc lại bi thảm như vậy, căm tức về sự nhơn quả báo ứng không đúng rồi lấy bút son đề sau thây ma ba chữ lớn rằng: “Phật Bất Nhơn”.

Sau Châu Nguyên Giới thi đậu Trạng nguyên, làm quan đến chức lễ bộ thượng thư, phụng chỉ Minh chúa qua nước Cao Ly mà phong vương cho Lý Tôn.

Vua Lý Tôn mới nói quan Trạng rằng: “Tôi có một việc rất ly kỳ, số là nội tướng của tôi sanh một đứa con trai nay đã được tám tuổi, song từ nhỏ đến giờ nó không biết nói năng chi hết, mà lại sau lưng nó có ba chữ son. Tôi chẳng biết điều ấy tốt hay xấu, vậy xin quan Trạng bàn thử coi có quan hệ gì không?”

Châu Nguyên Giới nghe nói thì lấy làm lạ, bèn tâu với vua Lý Tôn truyền thị tỳ dắt thái tử ra cho ngài xem.

Khi Châu Nguyên Giới vạch lưng đứa nhỏ, thấy ba chữ “Phật Bất Nhơn”, xem kỹ lại là tuồng chữ của mình và nét son còn như mới, biết đó là người làm dép chuyển kiếp thành thái tử, ngài liền vỗ trên vai thái tử mà nói rằng: “Đó là tại tôi làm cho thái tử mấy năm trường không chịu khai khẩu, chỉ đợi tôi tự nhận lỗi của mình rồi, thì thái tử mới thuyết từ chứ gì! Thôi, từ rày về sau, tôi thâm tín sự nhơn quả báo ứng có chứng nghiệm rõ ràng, vậy xin thái tử phát hiện thinh âm ra cho Đại vương mừng”.

Từ đó về sau, ông thành tâm bảo tồn ngôi Tam Bảo, và ân cần sắm đủ các món trân phẩm để cúng dường chư Tăng ở bốn phương.

Trong nước ai cũng đều cảm đức hóa của ông Trạng Châu Nguyên Giới mà noi theo gương ông quy ngưỡng theo đạo Phật rất đông.

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện người làm dép chuyển kiếp thành thái tử”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện quả báo của vua Sài Đế

Câu chuyện nhân quả sám hối được sanh cõi trời

Câu chuyện nhân quả một vị tăng trả nợ kiếp trước

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận