Câu chuyện nhân quả con nai cầu cứu mạng

Câu chuyện con nai cầu cứu mạng xảy ra vào đời nhà Minh, kể về tên Mã Ông Chi, bình sanh chẳng tin nhơn quả, ưa ăn thịt chó, đã vậy lại còn tự phụ, cứ nói vật để nuôi người, chớ không can chi mà sợ.

Con nai cầu cứu mạng

Sui gia của ông, tên Ngũ Hầu Sáng, là người lương thiện, thấy ông làm nhiều điều ác đức, nên thường can ngăn mà ông chẳng chịu nghe, cứ tiếp tục sát sanh, cốt để bổ dưỡng tấm thân chớ không hề giảm khẩu.

Ngờ đây ít năm sau đó, ông Mã Ông Chi đau bệnh trầm kha, đêm ngày kêu la, như người bị đánh đập, đến phút cuối cùng lại càng thảm não hơn nữa

Người con út của ông Ngũ Hầu Sáng, tên là Ngũ Bá, hiệu là Tự Tu, đã xuất gia học đạo, lúc còn trẻ ở chùa Khánh Vân.

Một hôm, sư Tự Tu nằm chiêm bao thấy mình đi đến tiệm buôn của đứa cháu họ mua đồ, bỗng thấy ông Mã Ông Chi hớt hơ hớt hải chạy đến mà nói rằng: “Tôn sư ôi! Xin cứu mạng tôi!”

Ông Tự Tu lật đật hỏi rằng: “Sự chi mà nguy cấp lắm vậy?”

Mã Ông Chi đáp rằng: “Có người rượt theo bắt tôi”.

Sư Tự Tu nói rằng: “Thôi! Ông vào tiệm này rồi đóng cửa lại, không sao đâu, có tôi bảo hộ cho”.

Kế đó có một tốp người bươn bả chạy lại hỏi sư Tự Tu rằng: “Sư có thấy Mã Ông Chi đi lạc nơi đây hay không?”

Sư Tự Tu đáp rằng: “Đây là tiệm của đứa cháu tôi, vì không có ai ở, nên nó mượn tôi coi cửa giùm. Hồi nãy giờ tôi chẳng thấy người nào đến đây cả”.

Đoạn rồi, mấy người ấy kéo nhau đi ngả khác.

Khi sư Tự Tu giật mình thức dậy, mới biết là điềm chiêm bao.

Sáng ngày, Sư mới nói với các bạn đạo rằng: “Số là người sui gia với thân phụ tôi, là Mã Ông Chi đã bất hạnh qua đời gần mười năm rồi, mà cớ sao hồi khuya này tôi nằm chiêm bao thấy một điềm dị kỳ, có phải là mơ tưởng gì đâu mà ứng triệu như thế!”

Đến quá ngọ, thoạt đâu thấy mấy người thợ săn xít chó tuôn vào rừng la ó ầm ĩ, thình lình có một con nai chạy vào chùa nằm chết giấc.

Tăng chúng thấy vậy bèn lại gần chú nguyện, mà nó vẫn không tỉnh lại. Khi sư Tự Tu hay sự ấy, bèn lấy chiếu ủ ấm cho nó một hồi lâu, nó mới cựa quậy.

Sư bèn đem rau luộc và đậu hủ cho nó ăn, lần lần thấy nó khỏe mạnh như thường, rồi ở luôn trong chùa, hễ sư đi đâu thì nó theo sau coi rất dạn dĩ.

Đây nói qua sư Tự Tu trực nhớ lại điềm chiêm bao mình đã thấy bữa trước, bèn dắt con nai ra khỏi chùa mà thả, song nó cứ lẩn quẩn một bên, coi bộ quyến luyến đi không đành.

Sư thấy vậy, bèn nói rằng: “Nếu ngươi quả là Mã Ông Chi, thì nên vào rừng mà ở dung thân, nếu như có nạn chi thì trở lại đây, ta sẽ cứu độ cho”.

Con nai nghe nói đứng bi lụy một hồi, rồi riu ríu đi nơi khác.

Cách ít lâu, có một tên thợ rừng thấy con nai nằm chết bên khe gần chùa định lột da và lấy sừng đem về bán. May đâu sư Tự Tu đi đến, nhìn kỹ lại biết là con thú mình cứu ngày xưa, bèn can ngăn người ấy xin đừng phân xẻ. Nhờ vậy mà thi hài con nai khỏi bị banh da xẻ thịt.

Sư bèn bảo tăng chúng khiên con nai đem chôn dưới triền núi, và tụng kinh cầu nguyện cho vong linh nó siêu độ, đúng như lời của sư đã hứa khi trước. “hễ con nai cầu cứu nạn thì sư sẽ giải cứu”.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Câu chuyện nhân quả con nai cầu cứu mạng”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện một vị Sa môn chú nguyện cho con chó

Một sự thác sanh rất minh mặc của ông lão nghèo

Câu chuyện nhân quả tiền thân của con dê

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận