Câu chuyện nhân quả lạy Phật cầu chồng

Câu chuyện nhân quả lạy Phật cầu chồng xảy ra vào đời nhà Trần. Phía Bắc tỉnh Sơn Tây, có một nàng con gái tên là Như Ý, lúc mới lên mười, cha mẹ đã qua đời, có nhà phú hộ họ Lương thấy nàng đáng thương lại thông minh, xinh xắn, nên nhận về nuôi.

Lạy Phật cầu chồng

Đến tuổi mười lăm, nàng đã hiểu biết, nên vợ chồng ông Lương Công dần dần dạy nàng việc nữ công trong nhà và mỗi ngày giao cho nàng đi chợ mua thức ăn.

Nàng có tánh rất kiên định, một khi đã quyết chuyện chi thì một dạ, không chịu đổi dời.

Gần chợ có một ngôi chùa thờ Phật Quán Âm rất linh hiển, tuy không có thầy sãi ở nhưng người đến dâng cúng, cầu nguyện rất đông. Ngày ngày khói hương nghi ngút, đèn đuốc sáng trưng. Ngay cả khách phương xa cũng đến vái lạy không ngày nào ngơi nghỉ, vì cầu chi được nấy, không khi nào sai.

Thường bữa nàng Như Ý đi chợ mua thức ăn cho chủ, đều nhín ít tiền mua nén nhang, ghé vào chùa đốt cúng, lạy Phật cầu chồng, van vái Phật Quán Âm mong sao lấy được người chồng, quyền cao tước trọng, như bậc đế vương, mới chịu nguyện gá duyên cầm sắc, nếu không thà cam chịu mãn đời cô quả.

Mỗi bữa nàng Như Ý đi chợ, làm sao cũng mua cho được hương hoa rồi ghé chùa Quán Âm lễ Phật, lạy Phật cầu chồng đều đặn không bỏ sót một ngày.

Tại xứ ấy, có tên Dương Văn Hoài mới mười tám tuổi, nhà nghèo lại mồ côi cha, chỉ còn mẹ già. Chàng ở với mẹ thật chí hiếu, làm nghề bán nhang sống qua ngày.

Thường ngày, chàng gánh nhang ra chợ, bán mãn buổi rồi mua gạo trắng cá ngon, đem về nấu cho mẹ ăn, còn mình chỉ dùng mắm rau sơ sịa cho qua ngày tháng.

Mỗi ngày Dương Văn Hoài bán nhang ở chợ, thấy nàng Như Ý đến mua nhang, thường thắc mắc tại sao nàng ta chỉ mua một thẻ, và ngẫm nghĩ chắc nàng đang cầu việc riêng chi đây, vả lại thấy nàng Như Ý công dung ngôn hạnh hơn người, lại nghĩ thật xứng đôi với mình, nên Dương Văn Hoài bèn tìm cách rình xem nàng cầu nguyện việc gì ở chùa Quán Âm để liệu định cách cầu thân.

Một hôm, chàng cố ý đến chùa Quán Âm trước, ngồi núp sau bàn Phật mà chờ nàng Như Ý đến, để lóng tai nghe cho biết.

Một lúc sau, nàng đi chợ về ghé chùa, lấy nhang ra đốt và cũng vái lạy Phật cầu chồng y như cũ, rồi trở ra về.

Dương Văn Hoài núp sau bàn Phật nghe rõ mấy lời cầu khẩn lạy Phật cầu chồng của nàng. Buổi tối, sau khi bán nhang xong về nhà, lo cơm nước cho mẹ xong, chàng ngồi một mình tính lập phương này kế kia mà phục lòng nàng Như Ý cho được.

Qua hôm sau, chàng đến chùa Quán Âm trước, rồi núp sau tượng Phật chờ Như Ý.

Khi nàng đến đốt hương cúng vái, lạy Phật cầu chồng như mọi hôm, chàng đứng sau bàn Phật lên tiếng rằng: “Này con, ta thấy con có lòng thành kiên cố, mỗi ngày đều đến cầu vái lạy Phật cầu chồng, nên ta thương tình mà cho biết người ngày sau làm vua chúa, sáng mai khoảng lúc tám giờ sẽ tới ngã ba đường, gần đám rừng phía Tây. Người ấy gánh hai cái thùng bằng cây, mặc áo cụt đen, quần vải trắng, trai tráng mạnh mẽ, vừa tròn mười tám. Tuy nay lam lũ, vì đương cơn thời vận chưa thông, chớ sau khi cá nước gặp duyên rồng mây vừa hội, người ấy sẽ lên làm Đế vương xứ này”.

Nàng Như Ý lắng tai nghe, bèn cúi lạy mà tỏ dấu vâng lời Phật dạy, rồi quay lưng ra về. Còn Dương Văn Hoài tỏ ý mừng thầm, đoán chắc nàng Như Ý sẽ về làm vợ mình mà vui mừng khôn xiết.

Ngày sau, nàng Như Ý đi chợ về sớm, xin thưa với chủ cho phép nghỉ một buổi, để đến thăm chị em bạn.

Được phép rồi nàng thay y phục, đến ngã ba đường gần đám rừng phía Tây, quả nhiên thấy một người gánh hai cái thùng vuông bằng cây, người và áo quần, đều y như lơi mách bảo của đức Quán Âm, nhưng tưởng ai đâu lạ, té ra anh bán nhang. Khi ấy hai đàng gặp nhau, vui vẻ chào hỏi.

Dương Văn Hoài mở miệng thốt rằng: “Nay sao cô không đi chợ, lại đến đây sớm chắc có việc chi?”

Như Ý đáp: “Thiếp vâng lời Phật dạy đến đây chờ chàng”.

Chàng nghe mấy lời biết nàng đã trúng kế, bèn chúm chím cười mà hỏi rằng: “Vậy cô có chuyện gì cần tôi, xin tỏ cho tôi biết?”

Nàng liền mắc cỡ, cúi mặt làm thinh, không thốt ra được lời nào.

Chàng nói tiếp rằng đêm qua mình nằm mơ thấy đức Quán Âm bảo sáng mai đến đám rừng phía Tây sẽ gặp được mối lương duyên cùng một người con gái, phải cùng nàng kết nghĩa xướng tùy cho trọn niềm giai lão, ngày sau nàng sẽ là Chánh hậu cung chương, còn bản thân mình sẽ là Tử vi lâm phàm, và mở mang nghiệp đế.

Như Ý nghe mấy lời, thì ngờ ngợ mà đáp lại rằng Phật Quán Âm cũng dạy bảo mình như thế.

Thấy vậy, chàng nói: “Hai ta cũng thấy y như một, là quả có duyên lành, vậy cô theo tôi về nhà ở với mẹ tôi ít bữa, rồi tôi sẽ chọn ngày tốt, sắm đủ lễ vật để cúng vái Phật Trời, ông Tơ bà Nguyệt, và ông bà hai phía, để cùng nhau nên duyên chồng vợ”.

Nàng Như Ý nghe vậy chẳng biết liệu làm sao cứ làm thinh đứng đó một hồi, vì đi chung với chàng sợ thiên hạ thấy sẽ chê cười.

Dương Văn Hoài biết ý, bèn nói sẽ dồn nhang qua một thùng, để nàng ngồi vào thùng còn lại, rồi gánh đi, sẽ không ai thấy.

Cả hai y theo lời Dương Văn Hoài mà làm.

Đương khi một đầu gánh thùng nhang, một đầu gánh nàng Như Ý, chạy lóc thóc băng rừng về nhà, thình lình chàng trông thấy cờ xí đỏ lòm, tiếng hét rền trời, trống kèn dậy đất, tai nghe mắt thấy, hồn vía lên mây. Chàng lính quýnh chẳng biết làm sao, bèn bỏ gánh giữa rừng chạy trốn.

Nguyên vua Trần có vị Đông cung thái tử được mười tám tuổi, kén vợ nhiều nơi mà thái tử chưa ưng được ai.

Một ngày kia, thái tử buồn chán nên tâu với vua cha xin phép đi săn bắn để giải khuây.

Hoàng hậu thấy vậy bèn tâu với vua cho mời Khâm Thiên Giám chiếu quẻ diệc coi thế nào, nếu quẻ tốt thì cho đi, còn quẻ xấu thì nên giữ thái tử lại trong cung.

Vua nghe hoàng hậu tâu có lý, liền truyền chiếm quẻ diệc tứ thời.

Khâm Thiên Giám vâng mạng, đặt bàn hương án, sủ quẻ vừa xong, bèn nói rằng: “Muôn tâu bệ hạ! Đông cung đi săn bắt sẽ được ác thú và đổi được lương nhân, thật là Phật Trời sắp xây, định trước lứa đôi xứng đáng. Quẻ này tốt đúng bậc nhất.

Vua và các quan nghe đoán quẻ như vậy, đều lấy làm lạ, nửa tin nửa ngờ.

Khâm Thiên Giám lại tâu nữa rằng: “Muôn tâu bệ hạ! Quẻ này có thần ứng, nếu có sai lầm thì ngu thần xin dâng thủ cấp trước bệ hạ”.

Lúc ấy vua hết nghi, bèn hạ chiếu cho Điện tiền Đại tướng quân dẫn lính theo bảo hộ thái tử đi săn.

Sáng bữa sau, tôi chúa kéo thẳng đến Tây sơn, lưới giăng ba mặt, mới đuổi sơ qua có một lần, thì lưới đã sập, hùm kia vào rọ, chúa tôi xuống ngựa lấy dây xích trói chặt khóa kỹ, khi mở lưới khiên ra, ai nấy xem rõ là một con cọp mung, có đề một hàng chữ trắng trên lưng: “Hoạt tróc mãnh hổ, địch đắc lương nhân”, ngĩa là: Bắt sống cọp này, đổi được vợ hiền.

Thái tử thấy sự lạ, bèn truyền quân nhổ lưới và khiên cọp về triều.

Quân đang rầm rộ kéo đến đoạn rừng kia, bỗng thấy gánh thùng để giữa đường mà chẳng thấy người đâu.

Thái tử bèn truyền lệnh mở ra xem, thấy một thùng đựng đầy nhang và đá, còn thùng kia thấy có một người con gái ngồi trong. Ngài lấy làm lạ bèn bảo nàng ra hỏi thăm sự tình.

Như Ý ra khỏi thùng rồi đến gần quỳ lạy, thái tử thấy nàng mặt hoa mày liễu, da tuyết moi son, cốt cách phi phàm, hình dung yểu điệu, thì đem dạ thương liền.

Ngài bèn hỏi rõ về nhân thân của nàng.

Như Ý đem tên tuổi, xứ sở của mình và việc mồ côi ở mướn, đi chợ mua nhang, cúng vái lạy Phật cầu chồng tại chùa Quán Âm, lời Phật dạy bảo thế nào, và cớ sao lại ngồi trong thùng, từ đầu chí cuối, nàng thuật lại không sót một mảy.

Thái tử chưa kịp nói chi, liền thấy Đại tướng quân quỳ xuống tâu rằng: “Muôn tâu Điện hạ! Nàng nói những lời Phật dạy trong chùa Quán Âm, thì chắc là thằng bán nhang lập kế mạo xưng. Tội ấy chẳng nói làm chi, chí như nó nói ngày sau nó sẽ làm vua, thì lời ấy là tội phản nghịch.

Thần chắc rằng nó còn trốn trong đám rừng này, nên cuối xin Điện hạ truyền quân lục bắt nó mà trị tội”.

Thái tử cười mà nói rằng: “Khanh hãy đứng dậy, để ta nói cho mà nghe! Đã biết mấy lời ấy của tên bán nhang giả Phật mà thốt ra. Nhưng khi nó rình nghe lời vái của nàng, mà không nói rằng nó sẽ làm vua, thì làm sao nó phục được lòng nàng, nên nó phải quyền biến như vậy.

Vả lại những điều khẩu thuyết vô bằng chẳng nên câu chấp làm gì! Huống chi nó không làm cách đó, thì ngày nay ta đâu gặp được nàng, nên xét cho kỹ, nó tuy có tội mà cũng có công, nội công này cũng đủ trừ tội kia rồi”.

Có một sự lạ là ta săn bắt được một con cọp mà trên lưng nó lại có đề mấy chữ bảo ta đem nó đổi với một người hiền lương. Nhưng người ấy đâu không thấy mà thấy nàng, vậy ta tính đổi con cọp đó rồi dẫn nàng về triều tâu với Phụ vương và quốc mẫu, xin cho ta kết duyên Tấn Tần, vậy các khanh thấy thế nào?”

Các quan đều tâu rằng: “Điện hạ thiệt là lòng trời lượng biển, xét đoán công minh, tiểu thần hết dạ kính phục, vậy xin Điện hạ cứ y kế mà làm!”

Đoạn rồi, thái tử truyền quân đem cọp bỏ vào thùng và đậy nắp lại y cũ, lại sai quân đốn cây làm kiệu, để khiên nàng Như Ý về triều.

Vua nhà Trần nghe con tâu chuyện nàng Như ý mồ côi và ở mướn, thì không bằng lòng, nên xuống lời chỉ ý, dạy sáng mai dẫn nàng vào yết kiến, rồi sẽ liệu định.

Thái tử vâng mạng, sáng hôm sau dẫn nàng vào dưới bệ mà yết kiến.

Lạ thay! Khi vua chưa thấy Như Ý thì lòng còn phản đối, nay thấy mặt nàng, lại hết dạ vừa lòng, hỏi han vài lời rồi truyền cho nàng vào cung, để bái yết hoàng hậu.

Vua lại truyền quan Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt làm lễ thành hôn cho thái tử, và thưởng người về sự chiếm quẻ hôm trước.

Ít năm sau, nhà vua băng hà, thái tử nối ngôi, bèn tôn nàng Như Ý làm hoàng hậu, đổi thân hạ tiện thành bậc Chí Tôn. Đó cũng vì một dạ chí thành mà cảm động đến Trời Phật.

Đây nhắc lại Dương Văn Hoài chạy trốn trong rừng đến lúc quan đi hết thì chàng mới dám ló ra, thấy thùng gánh còn y nguyên, rất đỗi vui mừng, cứ việc kê vai gánh thẳng về nhà.

Đến trước cửa, chàng để gánh xuống hăm hở chạy vào thưa với mẹ rằng: “Nay con kiếm cho mẹ được một con dâu rất đoan trang, nay đã đem về đây rồi, con vào thưa cho mẹ mừng”.

Bà mẹ bảo đem dâu vào cho bà xem mặt, Dương Văn Hoài lật đật chạy ra mở gánh, vừa mở nắp thùng, bỗng nghe tiếng hùm gầm vang như sấm và lăn ra khỏi thùng. Chàng thấy vậy hoảng hốt, té bật ngửa xuống đất chết giấc, trong nhà bà mẹ nghe tiếng hùm cũng thất kinh, vội đóng cửa mà hai chân run cầm cập.

Một lát, Dương Văn Hoài tỉnh dậy, thấy con cọp bị trói bằng dây xích, lòng cũng bớt sợ, rồi tức giận chạy vào nhà cầm búa lớn, quyết ra bửa đầu cọp mới lại gan.

Nhưng bà mẹ can rằng: “Con đừng nóng nảy, nói rõ cho mẹ nghe tại sao con cọp bị trói lại ở trong gánh của con, mà con chẳng hay biết chi?”

Chàng đem việc giả mạo Phật Quán Âm mà gạt gẫm nàng Như Ý kể lại hết cho mẹ nghe.

Bà gục gặc đầu mà nói rằng: “Phải rồi! Phải rồi! Tại con làm láo, dám giả dối truyền lời Phật nên con phải gặp quả báo, quân đi săn đem cọp đã bắt được mà đổi người con gái đó.

Nhưng con cọp bị trói bằng dây xích, dù già yếu như mẹ đây, hay đàn bà con nít cũng có thể đánh chết nó được, huống chi là con. Vả lại, nó đang mắc nạn, mà mình nhẫn tâm sát hại, là người bất nhân, vậy con nên nghe lời mẹ, bẻ khóa mà thả nó ra, thì mẹ rất vui lòng”.

Dương Văn Hoài là người con chí hiếu, nên nghe mẹ phân như vậy không dám trái ý, chàng bèn lấy kềm sắt ráng sức bẻ khóa, rồi chạy vào nhà đóng cửa lại, con cọp vùng vẫy một lúc thì thoát được khỏi thùng, dây xích cũng xổ tháo ra, cọp liền chạy vào rừng.

Vì Dương Văn Hoài biết nghe lời mẹ làm việc phóng sanh, cọp nhờ chàng khỏi chết, nên từ đó, mỗi tháng ba lần, cọp bắt giết thịt thú rừng đến đặt trước sân, để chàng đem bán mà nuôi mẹ “ấy là đền ơn cứu tử”.

Thú cảm ơn người, người cảm ơn thú, càng nghĩ càng hay.

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện nhân quả lạy Phật cầu chồng”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện nhân quả có vay phải trả của nàng Cẩm Chi

Câu chuyện nhân quả tớ nghĩa nên nhà

Câu chuyện nhân quả niệm Phật khỏi chết

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận