Câu chuyện nhân quả người phụ nữ hại người hại mình

Câu chuyện người phụ nữ hại người hại mình xảy ra khi đức Phật Thích Ca còn tại thế, ngài thường lấy nhân duyên và quả báo mà khuyên rằng: “Ai làm lành thì được hưởng duyên lành, ai làm dữ thì phải mang báo dữ”. Cũng là để chúng sanh phát lòng tin sợ mà bền chí lo sự tu hành.

Người phụ nữ hại người hại mình

Trong “Tạp Bảo Kinh” có kể lại chuyện một phụ nữ theo đạo Bà La Môn, vì lập kế giết hại mẹ chồng nên phải chịu quả báo thảm khốc.

Thuở xưa, có một người phụ nữ đang tuổi xuân xanh, sắc duyên đằm thắm. Tuy đã có chồng, nhưng vốn thói lăng loàn nên nàng ta vẫn lén lút tư tình, trong chốn khuê phòng chưa ngăn được cuộc mây mưa, ngoài lầu các đã mơ tưởng cuộc trăng gió. Vậy nên ngày đêm, nàng hằng ngơ ngẩn, chỉ tơ tưởng đến chuyện ngoại tình.

Trong lòng muốn vậy, nhưng ngặt nỗi trong nhà còn mẹ chồng, nàng phải kiêng nể mà đè nén tình riêng, chờ có dịp để thỏa lòng ao ước.

Một hôm, nàng nghĩ ra một mưu kê hiểm độc, bề ngoài nàng giả như hiếu thảo với mẹ chồng, thường lo sắm vật lạ món ngon mà dâng cho mẹ.

Chồng nàng thấy vậy, để ý mừng thầm nghĩ rằng: “Nay mẹ đã tuổi cao sức yếu, phước may ta cưới được một người vợ hiền, biết lo hết bổn phận dâu con, để mẹ được ăn no ngủ khỏe trong khi đầu bạc da nhăn thế này, ta thật vừa lòng đẹp dạ”.

Kẻ dâm phụ biết chồng đã lầm kế của mình, bèn dùng lời ngon ngọt nói với chồng rằng: “Chàng hỡi, tuy thiếp đã hết lòng hiếu thuận với mẹ nhưng mẹ vẫn phải ở nơi cõi đời ô trọc này, thế nên sự hiếu dưỡng cũng chưa đáng gọi là mỹ mãn!

Vậy chàng nên tìm phương cách chi khác để hóa sanh độ tử cho mẹ, để mẹ được siêu thoát mà vãng sanh về cõi Trời hưởng thọ hương thơm vật báu, có như vậy chúng ta mới trọn đạo làm con, chớ vật chất ở đời này cũng chỉ là những món giả dối mà thôi!”

Người chồng nghe vợ nói vậy, bèn đáp lại rằng: “Nếu chúng ta muốn mẹ được mau siêu thăng lên cõi trời, thì chỉ có một pháp của Bà La Môn là dùng hầm chất củi mà đốt mẹ, nhưng ta không nỡ làm như vậy”.

Kẻ dâm phụ nghe chồng nói vậy, khấp khởi mừng thầm lại nói thêm rằng: “Phải đó, trong đạo của ta đã có pháp giải thoát siêu thăng như vậy, thì ta nên thi hành liền, để mẹ mau được lên chốn thiên đường hưởng lộc trời, mà ta cùng làm tròn phận hiếu nghĩa là khác nữa”.

Nghe những lời ngon ngọt đó, người chồng cho là thật, chớ chẳng ngờ vợ đốc xúi làm vậy là có ý quyết hại mẹ mình. Chàng liền ra đồng đào một cái hầm thật lớn, thật sâu, rồi chở củi chất đầy hầm và châm lửa cháy hừng hực.

Đoạn chàng mở tiệc thiết đãi gần hầm lửa, rồi quay về dẫn mẹ ra làm chủ tiệc và mời hết thẩy bà con, khách khứa cùng chúng Bà La Môn đến dự, vừa nghe đàn vừa uống rượu, ca hát.

Đến khi tàn tiệc, bà con, khách khứa đều đã ra về, hai vợ chồng kẻ dâm phụ bèn dẫn mẹ ra mé hầm xem, rồi thình lình xô mẹ xuống hầm.

Người vợ tưởng chắc xác thịt mẹ chồng đã tiêu ra tro rồi, còn người chồng đã lầm tưởng mẹ mình đã tiêu diêu nơi cõi trời, bèn dắt nhau trở về nhà.

Ngờ đâu trong hầm còn có một khoảng trống không có lửa, bà mẹ may mắn sa vào đó nên không bị hại đến tính mạng, sau bà tìm cách thoát ra được hầm lửa.

Khi đã ra khỏi chốn hiểm nguy thì đêm đã quá canh, người đều bặt dấu, một cõi quạnh hiu, tứ bề mù mịt. Bà lần bước theo đường mòn, phần thì sợ nỗi hùm beo chụp bắt, phần thì sợ nỗi ma quỷ theo nhát, bà đành leo lên một cây to bên đường núp bóng ẩn thân.

Lúc bà ngồi trên cây, bỗng có một bọn trộm đến nghỉ dưới gốc cây. Thấy vậy, bà hét lên một tiếng khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, để lại rất nhiều của cải đã trộm được.

Trời vừa mờ sáng, bà lão trèo xuống đất thì thấy dưới gốc cây chất đầy vàng bạc châu báu, bà liền lựa những món quý như: ngọc, châu, anh lạc, vàng xuyến, hoa tai rồi đem về nhà.

Con dâm phụ thấy mẹ chồng trở về thì kinh hãi, tưởng bà hiện hồn về, chỉ nhắm mắt và lánh mặt cúi đầu, chẳng dám chào hỏi.

Còn đứa con trai tưởng mẹ đã được siêu sanh nơi cõi trời, nay về lại thăm, nên vội chắp tay lạy mẹ thưa rằng: “Thưa mẹ! Con nhờ vợ con khuyên bảo dùng phương pháp “hóa sanh độ tử, thoát kiếp siêu hồn” nên nay mẹ được lên ở cõi trời mà về thăm con, con rất đỗi vui mừng”.

Bà nghe con nói vậy, biết là con dâu bày kế hại mình, liền nghĩ ra cách “tương kế tựu kế” với ả.

Bà mới đáp rằng: “Nhờ hai vợ chồng con làm phép siêu thăng nên nay mẹ đã được giải thoát và sanh về cõi trời, hưởng được nhiều phước báu. Hai vợ chồng con ăn ở như vậy thật trọn đạo hiếu”.

Bà lại quay sang con dâu, giơ các vật báu đang cầm trên tay nói: “Những món ngọc, châu, hoa tai và vàng xuyến này là vật của ông bà con cậy mẹ đem về cho con. Nhưng vì mẹ chân yếu gối chùn, thân gầy sức mỏng nên đem về chẳng được là bao. Họ còn nhắn mẹ bảo con nên làm phép siêu thăng như con đã làm với mẹ, để con lên thiên đường mà lãnh những châu báo ấy”.

Kẻ dâm phụ nghe mẹ chồng nói thế, tức khắc tin ngay, vui mừng mà nói với chồng: “Ngày nay mẹ có duyên sa xuống hầm lửa mà được lên cõi trời hưởng vật lạ của báu, nhưng tiếc vì thân mẹ già yếu, nên chẳng đem hết của vật về được. Vậy nếu chàng bằng lòng cho phép thiếp siêu thăng như mẹ vậy, thì chắc thiếp sẽ đem hết những vật báu ấy về mà làm đại phú gia, chớ chẳng không!”

Người chồng nghe vợ tỏ ý thế, cũng vui vẻ bằng lòng, rồi đào một cái hầm y theo cách đã thiêu mẹ mình ngày trước.

Nhưng than ôi! Hầm lửa vừa sắp đặt xong, kẻ dâm phụ kia đã vội gieo thân xuống liền bị ngọn lửa thiêu đốt xác thịt, xương cốt đều hóa thành tro bụi, làm cho một kiếp hồng nhan phải chôn vào cái hang quỷ và cái thân nghiệp chướng phải theo kiếp nhà ma. Thật là đáng sợ cho quả báo của kẻ dâm phụ bất hiếu với mẹ chồng!

Qua câu chuyện người phụ nữ hại người hại mình cho ta thấy, bất cứ ai làm việc ác đều sẽ bị quả báo, dâu con phải nên hiếu thuận với mẹ chồng, chớ nên học theo thói dữ tợn của kẻ dâm phụ kia, mà phải chịu mang ác báo thê thảm như thế. Vì ở đời, mình muốn hại người thì ắt người sẽ hại lại mình, cũng ví như việc trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu vậy.

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện nhân quả người phụ nữ hại người hại mình”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện thí ít phước nhiều, nàng Bạch Tịnh xuất gia

Câu chuyện nhân quả mẹ khóc con cười

Câu chuyện Tỳ Kheo Vô Di và nàng Hàng Nang thọ ác báo

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận