Câu chuyện nhân quả Niệm Phật cứu chủ khỏi đọa

Câu chuyện nhân quả Niệm Phật cứu chủ khỏi đọa xảy ra tại quận Ninh Ba. Thuở xưa, có người tên Trương Mân, cha mẹ mất sớm, côi cút một mình, nương náu nhà bà con cho qua ngày tháng. Sau đó, chàng đến làm mướn cho một người phú hộ ở làng bên chuyên nghề bện dép lác.

Niệm Phật cứu chủ khỏi đọa

Mỗi sớm mai, chàng gánh giỏ đi cắt lác, thường đi ngang qua trước cửa chùa, nghe các sãi công phu, chuông trống ngân vang, lần nào chàng cũng để giỏ trước cửa chùa, vào xem một lát mới đi.

Vị Hòa thượng thường thấy vậy, một hôm ngài gọi chàng lại hỏi: “Con muốn tu hay sao mà ngày nào cũng thấy đến đây!”

Trương Mân nghe vị Hòa thượng hỏi liền chắp tay thưa rằng: Bạch thầy! Con muốn lắm, nhưng bổn phận con là đứa ở đợ cho người, không biết tính sao để tu cho được”.

Vị Hòa thượng bảo rằng: “Hễ muốn thì được, sự tu hành chẳng luận chủ nhà hay là đầy tớ, cũng không nhất thiết là người ở am tự hay kẻ tại gia, hễ có lòng thành thì gặp cảnh ngộ nào tu cũng được. Như nay con đang là đầy tớ của người mà có chí muốn tu, thì ta dạy một cách rất dễ dàng, miễn con chí thành, thì có hiệu nghiệm”.

Trương Manh nghe nói rất mừng, liền quỳ xuống đảnh lễ mà thưa rằng: “Xin nhờ ơn thầy chỉ dạy cho đệ tử”.

Vị Hòa thượng bảo: “Con cứ về tập ăn chay lần lần, trước ăn chay kỳ, sau sẽ ăn trường, và giữ năm điều giới cấm cho tinh nghiêm, mỗi ngày nên niệm sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”. Mỗi khi niệm Phật hiệu, con phải chuyên tâm chú ý, không lúc xao lãng, thì cả đời con sẽ được bình yên, đến lúc lâm chung lại được siêu sanh về Tịnh Độ nữa”.

Trương Mân nghe sư ông dạy bảo, rất đỗi nỗi mừng, bèn bái tạ thầy rồi về nhà y theo lời dạy, thành tâm phát nguyện ăn chay trường và mỗi bữa thường niệm Phật.

Chàng còn lấy một cái giỏ bằng tre để trước mặt, mỗi khi niệm Phật một biến, thì ngắt một cọng lác bỏ vào giỏ, như lần hột chuỗi Bồ Đề vậy.

Mỗi khi cọng lác đầy giỏ, chàng xách đến chùa bạch cùng thầy, rồi đem ra trước bàn Đức Địa Tạng vái đốt, cứ chí tâm làm như vậy được mười năm.

Một hôm, ông chủ của Trương Mân bệnh ung thư tái phát, người nhà tìm đủ lương y đến cứu chữa, nhưng bệnh đã không thuyên giảm mà lại càng ngày càng nặng.

Một đêm nọ, ông nằm chiêm bao thấy quỷ sứ đến bắt ông dẫn về Địa phủ, bị vua Diêm La quở trách và vạch hết những tội ác của ông khi ở trên Dương thế.

Phú hộ nghe Diêm chúa vạch tội của mình, không sót một khoản nào, đâm ra sợ hãi, lạy lục, khóc lóc mong được tha thứ và xin về Dương thế lo tu phước, hòng chuộc tội đã phạm.

Diêm chúa thấy ông đã ăn năn tự hối, lại nghĩ đến Trương Mân mỗi khi niệm Phật có cầu nguyện cho ông, nên phán rằng: “Nhà ngươi khi ở trên Dương thế đã làm nhiều điều ác đức, cho vay đặt nợ một vốn năm bày lời, lập mưu này bày kế nọ mà lo chứa tiền của cho nhiều, chẳng thương kẻ khó, lại chuyên ức hiếp người nghèo. Nếu chiếu theo luật Diêm đình mà phán xử, thì phải bắt ngươi vào rừng kiếm non đao mới đáng tội. Nhưng vì ngươi có một người đầy tớ tên là Trương Mân, trung tín không ai bì, mỗi ngày đều chuyên tâm niệm Phật lại có lòng cầu nguyện cho ngươi, nhờ vậy mà ngươi được giảm bớt tội. Nay ngươi nên đền ơn cho nó một ngàn nén bạc, để nó làm những điều từ thiện, thì mới mong tiêu tội và thêm phước cho ngươi”.

Phú hộ nghe vua Diêm La phán dạy như vậy, mừng rỡ khôn cùng, liền giật mình thức dậy. Ông bèn gọi hết cả vợ con đến thuật lại giấc chiêm bao vừa rồi, cả nhà nghe nói đều lấy làm kỳ lạ.

Ông vội gọi Trương Mân đến bảo rằng: “Con đến ở cùng ông đã lâu rồi, không dè con có lòng chí thành, biết ăn chay niệm Phật, đến nỗi cảm cách tới Diêm đình, mà lại thành tâm cầu nguyện cho cả nhà ông thêm phước thọ. Nay ông còn sống trên Dương thế cũng nhờ công đức của con, vậy ông cho con một ngàn nén bạc, tự ý con liệu làm việc gì có phước thiện, thì lấy bạc ấy mà dùng”.

Trương Mân thưa: “Bẩm ông! Con vì nghèo cực, đến ở mướn cùng ông, manh áo bát cơm, cũng nhờ ơn ông bảo dưỡng. Con có chút công đức đâu đáng cái ơn ấy mà ông cho bạc nhiều như vậy! Con xin thưa thiệt cùng ông! Mười năm trước, con có đến chùa, may được một vị Hòa Thượng thương xót, dạy cách ăn chay niệm Phật, con y lời thầy thành tâm tu luyện đã lâu, và thường cầu nguyện cho ông được phước thọ tăng long, để đền ơn cao dày trong muôn một. Đó cũng là bổn phận con phải làm.

Nay ông vâng lời Diêm vương chỉ phán mà cho con tiền bạc, thì con biết để làm gì? Cha mẹ con mất sớm, vợ con cũng không, nên con không dám nhận. Vậy con xin tỏ lại cho ông rõ điều này: Nguyên ngày trước, con vào chùa thường nghe vị Hòa Thượng giảng về sự tu phước thế này: việc lập chùa, đúc tượng Phật, bố thí cho kẻ nghèo đói, và bắc cầu đắp đường cho người đi, sẽ được nhiều phước đức. Con nghe nói cũng muốn lắm, nhưng ngặt vì không có tiền, nên không thể được như ý nguyện. Vậy nay số tiền ông hứa cho con đó xin để lại lập một cảnh chùa, còn dư bao nhiêu thì ông bố thí cho dân nghèo trong làng và làm một cây cầu bắt ngang sông này cho hành khách qua lại, để khỏi bị cái họa đắm đuối, được như vậy thì con rất vui mừng”.

Phú hộ nghe lời Trương Mân, bèn thỉnh Hòa Thượng đến chứng minh cho ông phát nguyện trước Phật đài, ít lâu sau ông được lành bệnh.

Vừa hồi phục sức khỏe, ông liền cho thợ xây cất một ngôi chùa gần nhà để Trương Mân tiện việc tu hành, còn dư bao nhiêu ông đem ra bố thí cho dân nghèo, bắc cầu đắp lộ, y như lời ông đã nguyện.

Xét theo câu chuyện nhân quả Niệm Phật cứu chủ khỏi đọa trên đây thì biết pháp môn Tịnh Độ dễ tu và dễ đạt, lợi cho mình và lợi cho người, thật là một pháp đứng đầu ở trong Phật pháp. Vậy mong những ai là người đã có lòng tín ngưỡng theo pháp môn Tịnh Độ, không nên lấy chữ chưa nghe, chưa thấy của mình mà cho là hoang đường, rồi khinh thị hai chữ “niệm Phật” mà mang tội báo.

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện nhân quả Niệm Phật cứu chủ khỏi đọa”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Quả báo mần cá tàn ác

Trả bạc được phước

Quả báo phụ tình chàng trai bạc nghĩa

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận