Câu chuyện vẽ tượng đức Địa Tạng khỏi nạn chìm thuyền

Câu chuyện vẽ tượng đức Địa Tạng khỏi nạn chìm thuyền xảy ra vào đời nhà Lương, có một cảnh chùa, hiệu là Thiện Tịch Tự ở huyện Đức Dương,  thành châu Hớn, Trung Quốc.

Vẽ tượng đức Địa Tạng khỏi nạn chìm thuyền

Trong chùa ấy có một bức tượng đức Địa Tạng ngồi kiết già, do bàn tay tuyệt xảo của Trương Tăng vẽ nên, linh hoạt như một vị Tăng đang mặc tọa, treo nơi vách phía đông để chiếm vọng từ dung, thường thường thấy có ánh sáng hiện ra, cả làng xóm xung quanh chùa ai cũng đều cho là một sự linh dị ít có.

Đến triều nhà Đường, niên hiệu vua Lân Đức thứ nhất, có một vị Tăng trong chùa ấy thấy vậy bèn phát nguyện vẽ nên một bức tượng nữa để thờ lạy, thì cũng thấy có hào quang xuất hiện, chóa mắt người xem

Ít năm sau, nhằm niên hiệu Lân Đức thứ ba, trước khi ông Vương Ký nhận chức Thứ sử Tư Châu, ông có vẽ một bức Tượng đức Địa Tạng, để thờ trong nhà và dùng hoa tươi trái quý mà cúng dường với lòng sùng kính.

Kể qua giao thông của Trung Quốc vào thời đó, thật là khó khăn trăm bề, nên dân chúng phần nhiều dùng thuyền để thông thương từ xứ này sang xứ khác, tiện lợi hơn nhiều so với đi đường bộ.

Vậy nên, sau khi vâng lệnh thiên bổ, ông Vương Ký bèn cho người sửa sang thuyền bè cẩn thận, rồi ông cùng mấy tay thủy thủ từ giã gia hương, cho thuyền lướt trên dòng khơi, thẳng qua Tư Châu cho kịp ngày giao lãnh giấy tờ bộ sổ của triều đình.

Ban đầu, thuyền đi trọn mấy ngày đêm vẫn bình an như thường. Bỗng một hôm, vụt chốc mây ùn ùn kéo đến đen nghịt bầu trời, làm cho không gian đang sáng rạng vùng trở nên tối đen chẳng còn biết phương hướng đâu nữa.

Kế đó là gió lốc làm cho mặt biển sóng dậy cao vọi, và bổ vào ghềnh bãi ầm ỹ như tuồng giận dữ.

Trong cơn bão tố cuồng phong, các thủy thủ trong đoàn thuyền đều ra sức chống cự quyết liệt với giặc ba đào phong vũ, nhưng rốt cuộc chín chiếc thuyền vẫn bị chìm, chỉ còn lại một chiếc của Vương Ký được bình yên vô sự.

Chừng đó Vương Ký mới biết rằng mình nhờ đức Địa Tạng gia hộ khỏi bị tai nạn, nên từ ấy về sau ông chuyên niệm danh hiệu của ngài và một mực tinh tấn giữ sự tu tại gia.

Vài năm sau, nghe nhiều người dân tường thuật sự linh cảm phi thường của đức Địa Tạng Bồ Tát, nên Thiên hậu truyền lệnh bảo một vị họa sư tuyệt xảo vẽ một bức tượng của ngài để thờ, tượng ấy thì cũng xuất hiện hào quang sáng rỡ.

Qua đầu năm Đại lịch, có vị cao tăng ở chùa Bảo Thọ Tư vừa khi vào trong một đạo tràng kia, cũng thấy bức tượng của đức Địa Tạng phóng hào quang rât kỳ lạ, nên có vâng biểu về triều mà tâu rõ các việc cho vua biết, chừng đó vua mới ngự giá đến nơi, và thành tâm đảnh lễ Phật tượng, rồi trở về vương cung phát tâm chuyên niệm danh hiệu của ngài và từ khi đó về sau trong nước hòa bình, nhân dân an lạc.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Câu chuyện vẽ tượng đức Địa Tạng khỏi nạn chìm thuyền”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện nghe Hồng Danh đức Địa Tạng thoát khỏi gông cùm

Câu chuyện đức Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế

Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát làm thân nữ Bà La Môn

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận