ChatGPT là gì? và lịch sử của nó như thế nào?

Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi OpenAI,  được gọi là ChatGPT. ChatGPT là một phần của kiến ​​trúc GPT-3.5, đây là một trong những phiên bản mới nhất của dòng GPT (Generative Pre-training Transformer). Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về lịch sử của ChatGPT:

  1. GPT-1: Mô hình GPT ban đầu được OpenAI giới thiệu vào năm 2018. Nó có 117 triệu tham số và được đào tạo trên một kho dữ liệu văn bản lớn để tạo văn bản mạch lạc và phù hợp theo ngữ cảnh dựa trên các lời nhắc đã cho.
  2. GPT-2: Đầu năm 2019, OpenAI đã phát hành GPT-2, một phiên bản mạnh mẽ hơn của mô hình với 1,5 tỷ tham số. GPT-2 đã thu hút được sự chú ý đáng kể nhờ khả năng tạo văn bản chân thực và mạch lạc, bao gồm cả các bài báo giả mạo, điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng sử dụng sai mục đích.
  3. GPT-3: OpenAI đã phát hành GPT-3, phiên bản lớn nhất và tiên tiến nhất của mô hình, vào tháng 6 năm 2020. Nó có con số khổng lồ 175 tỷ tham số, khiến nó trở thành một trong những mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ nhất cho đến nay. GPT-3 có thể thực hiện nhiều tác vụ liên quan đến ngôn ngữ, chẳng hạn như tạo văn bản, hoàn thành văn bản, trả lời câu hỏi và phân loại văn bản, cùng nhiều tác vụ khác.
  4. ChatGPT: ChatGPT là một biến thể của mô hình GPT-3 được thiết kế riêng cho các tương tác đàm thoại. Nó được tinh chỉnh để tạo ra phản hồi giống con người ở định dạng đàm thoại, làm cho nó rất phù hợp với các ứng dụng chatbot, trợ lý ảo và các trường hợp sử dụng AI đàm thoại khác.

Kể từ khi được giới thiệu, ChatGPT đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hỗ trợ khách hàng, tạo nội dung, dịch ngôn ngữ, v.v. Nó tiếp tục phát triển và cải thiện khi các nhà nghiên cứu và nhà phát triển khám phá những cách mới để tận dụng khả năng của nó trong các lĩnh vực khác nhau.

Xem thêm: Tổng quan lịch sử của Iphone

# Xem thêm

Viết một bình luận