Đường Vận Mệnh tiêu chuẩn là như thế nào !!!

Đường Vận Mệnh tiêu chuẩn

Mức độ ổn định trong cuộc sống rất cao. Họ nghiêm túc, thận trọng, song cũng có lúc rất ngang ngạnh, ương bướng, làm việc theo cách của riêng mình.

Người không có đường vận mệnh là người rất có thể cuộc đời sẽ không có phương hướng, thiếu ổn định. Mặc dù có một số người thành công nhờ vào sự linh hoạt và đức tính bền bỉ của mình, song không thể xác định chính xác hướng đi thì khó mà duy trì được tình trạng này dài lâu. Người có đôi ta khỏe mạnh da thịt săn chắc, đa phần không có đường vận mệnh, song loại người này cũng vẫn có thể sống một cuộc đời ổn định không phải lo lắng tới chuyện ăn mặc.

Hai Đường Vận Mệnh song song hướng lên trên

  Cho thấy sau khi đã có công việc ổn định, vẫn sẽ tìm thấy một công việc khác nữa và đồng thời làm luôn cả hai việc. Ngoài ra, còn đại diện cho sự nghiệp phát triển theo hai hướng. Phân tích kỹ một chút, nếu đường vận mệnh có độ nông sâu không đều, cho thấy sẽ có một công việc chính, và một công việc phụ.

Xem thêm:

Thế nào là Đường Vận Mệnh !!!

Đường Vận Mệnh tiêu chuẩn là như thế nào !!!

Đường vận mệnh khá thấp phải bôn ba khi còn nhỏ

Đường Vận Mệnh có điểm khởi đầu xuất phát từ vị trí chính giửa của nửa dưới bàn tay !!!

# Xem thêm

Viết một bình luận