đường tình yêu thất bại chỉ tay như thê nào !!!

đường tình yêu thất bại là người có đường tình cảm phân nhánh rủ xuống nối liền với đường trí tuệ.

Đường Tình Cảm Phân Nhánh Rủ Xuống Nối Liền Với Đường Trí Tuệ

 

Đường vân rủ xuống này còn được gọi là đường tình yêu thất bại. Nếu xuất hiện ở bàn ta trái thì cho thấy tình yêu đầu đời sẽ bị kẻ thứ 3 phá hoại, còn nếu xuất hiện ở bàn ta phải cho thấy luôn có thái độ nghi ngờ đối với tình yêu, thường ở trong tâm trạng lo lắng không yên. Thường cảm thấy không hài lòng về tình yêu, thường xuyên thất bại.

Xem thêm:

Đường tình cảm phân nhánh ở đoạn cuối hay đường tình cảm uống cong nói lên điều gì !!!

Người có đường tình cảm đứt đoạn ở giữa, đường tình cảm hình dây xích vận thế sẽ như thế nào !!!

Đường tình cảm đứt đoạn tại vị trí phía dưới ngón áp út, đường tình cảm chúc xuống nối liền với đường trí tuệ báo hiệu gì !!!

Vận thế người có đường tình cảm phân nhánh song song,đường tình cảm phân nhánh ở đoạn đầu !!!

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây