Nhờ đức Địa Tạng cứu thoát nạn cọp xé

Câu chuyện nhờ đức Địa Tạng cứu thoát nạn cọp xé xảy ra vào thời nhà Đường tại Trung Quốc, kể về một vị Tăng, hiệu là Pháp Thượng, xuất gia lúc 37 tuổi ở chùa Huệ Nhựt thành Châu Hoa.

Nhờ đức Địa Tạng cứu thoát nạn cọp xé

Khi Pháp Thượng chưa tu hành, thì thường đi săn bắn. Một ngày nọ, đang rượt theo mấy con thú ở giữa chốn rừng xanh, bỗng thấy trên một vuông đất cao, cây cỏ tươi tốt mà có ánh sáng chói lòa, ông liền ngừng lại xem, trong lòng lấy làm lạ, không hiểu điềm gì, bèn nhảy xuống đất, dẫn ngựa cột vào gốc cây. Ông đến chỗ ánh sáng ấy tìm kiếm mãi mà chẳng thấy vật gì khác ngoài một khúc gỗ đã mục nát, chỉ còn lõi dài hơn một thước, nằm trong đám cỏ rậm.

Ông Pháp Thượng thấy vậy nên không để ý tới, rồi mở dây cương lên ngựa trở về, vì lúc ấy trời cũng đã tối.

Lần sau, khi rượt theo một con thú chạy về hướng đó ông cũng thấy ánh hào quang sáng rực như trước.

Ông lấy làm kỳ lạ, bèn xuống ngựa, lại gần vác cái lõi cây đem gác lên chảng hai của một cây đại thọ ở gần đó, rồi quay ngựa trở về.

Đang đi giữa rừng, bỗng gặp một con cọp rượt theo, nhe nanh giơ vuốt làm cho ngựa hoảng kinh chạy nhảy tứ tung, còn ông té nhào xuống đất, con cọp liền nhảy chồm lên định vồ bắt ông.

Đang cơn nguy cấp, bỗng thấy có vị Sa môn từ xa chạy tới, ra sức đánh đuổi, con cọp hoảng sợ chạy vào rừng.

Ông Pháp Thượng được thoát khỏi nạn, bèn quỳ xuống đất lạy tạ vị Sa môn và hỏi rằng: “Bạch thầy! Chẳng hay thầy là ai, có việc chi qua rừng này, thấy tôi gặp nạn mà ra tay cứu giúp như vậy?”

Vị Sa môn ấy đáp rằng: “Ta là Địa Tạng Bồ Tát, hồi xưa ông tằng tổ của ngươi lập chùa tại rừng này và có tạo tượng của ta để thờ, đã lâu đời không ai kế thế mà tu bổ, nên chùa hư nát, chẳng còn chút chi cả, tượng của ta thì mục rã, chỉ còn cái lõi bên trong. Vì ngươi có lòng cung kính, đem cái lõi ấy gác trên chảng hai cây, nên cũng có chút công đức, nên ta thị hiện đến đây mà cứu thoát khỏi nạn hùm tha đó”.

Vị Sa môn nói dứt lời thì biến mất, còn ông Pháp Thượng vui mừng vì được thoát nạn. Từ đó, ông nguyện phát tâm sám hối, đem lòng tín ngưỡng Phật pháp và bỏ nghề săn bắn.

Sau ông sai vài tên thợ đến tại nền chùa cũ mà cất lại một cảnh chùa mới để hiệu là Huệ Nhựt và lấy cái cốt tượng Địa Tạng bằng cây đã mục còn cái lõi đó, tô sửa lại để thờ rất long trọng.

Khi ông được 78 tuổi, nhằm ngày 24 tháng 2, không bệnh tật chi mà ông cho mời các vị đạo hữu đến và nói rằng: “Đức Địa Tạng Bồ Tát đã tỏ cho tôi biết như vầy: “Ngươi chính là người đắc đạo trong hội thuyết pháp lần hai của đức Từ Thị Như Lai. Vậy nên sau khi xả thọ, ngươi được vãng sanh lên cõi trời Đao Lợi”. Tôi bèn đáp lại rằng cõi trời ấy là cảnh giới đủ năm thứ dục lạc vô song, nên sợ mê theo mà thất Bồ Đề tâm, chẳng bằng hiện thời đây tôi nguyện vãng sanh về Tây phương”.

Nghe tôi bày tỏ như thế, đức Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: “Mặc ý ngươi! Nếu muốn vãng sanh về cõi Tịnh độ, thường ngày ngươi phải chuyên niệm “A Di Đà Phật” cho được nhất tâm bất loạn, thì mới có hy vọng sanh về cõi ấy. Tôi vâng lời khai thị mà thường niệm Phật hiệu, nên nay sắp được vãng sanh Tịnh độ. Vậy khuyên thiện hữu tri thức cũng ráng y theo mà trì niệm!”

Nói mấy lời ấy vừa dứt, ông Pháp Thượng ngồi quay mặt về hướng Tây, chắp tay niệm Phật rồi viên tịch.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Nhờ đức Địa Tạng cứu thoát nạn cọp xé”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới

Niệm danh hiệu đức Địa Tạng khỏi bệnh quỷ

Đức Địa Tạng Bồ Tát cứu tội nhân ở Diêm Đình

Tạo tượng đức Địa Tạng, cha mẹ được sanh cõi trời

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận