Niệm danh hiệu đức Địa Tạng khỏi bệnh quỷ

Câu chuyện niệm danh hiệu đức Địa Tạng khỏi bệnh quỷ kể về ông Lý Tín Tư, là cư sĩ sanh trưởng tại xứ Lô Thủy. Cả nhà ông, từ con trai con gái, và cả cháu chắt, tổng cộng có hơn ba mươi người, mà đau ốm liên miên. Ông lo chạy vạy thuốc thang đủ điều mà không thấy người nào được lành mạnh, nên ông lo rầu, ăn ngủ không yên.

Niệm danh hiệu đức Địa Tạng khỏi bệnh quỷ

Cùng phương hết thế, ông cũng bấm gan để vậy mà chịu, coi cái đời sống của con người nó sẽ đổi thay cách nào cho biết.

Thời may một ngày kia ông lại gặp một vị Tăng, bèn thuật rõ sự tật bệnh làm bối rối trong gia quyến và hỏi coi có phương pháp chi cứu chữa cùng chăng.

Vị Tăng suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu mà nói rằng: “Việc ông nói cho tôi nghe nãy giờ, cũng từa tựa với việc hồi đức Như Lai còn tại thế, có gia đình Kiều Đề Trưởng giả ở núi Tỳ Phú La, thuộc về nước Ma Yết Đề, cũng bị quỷ phá làm cho cả mấy trăm người đều bị bệnh mê man trong một tuần lễ không tỉnh dậy được.

Lúc ấy, đức Địa Tạng Bồ Tát đi giáo hóa các nơi, vừa đến nhà ông Trưởng giả, thấy tình cảnh như vậy, ngài bèn động lòng từ, dùng định tâm trì chú trọn một giờ, rồi thấy bệnh nhân đều được mạnh hết. Vậy thiết tưởng ông cũng nên dùng phương pháp ấy và quy y cùng đức Địa Tạng, rồi một lòng chuyên niệm danh hiệu của ngài, họa may có hết bệnh chăng”.

Ông Lý Tín Tư vui lòng nghe theo, thường xuyên trì niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, lại vẽ tượng của ngài để thờ và chí thành lễ cúng. Ít lâu sau, quả nhiên cả nhà ông đều được khỏe mạnh, mà những người ở gần ông nhờ đức gia bị của đức Địa Tạng cũng đều được bình yên cả.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Niệm danh hiệu đức Địa Tạng khỏi bệnh quỷ”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới

Đức Địa Tạng Bồ Tát cứu tội nhân ở Diêm Đình

Tạo tượng đức Địa Tạng, cha mẹ được sanh cõi trời

Câu chuyện vẽ tượng đức Địa Tạng khỏi nạn chìm thuyền

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận