Đường vận mệnh về tình yêu và hôn nhân

Đường vận mệnh về tình yêu và hôn nhân, khi trên lòng bàn tay xuất hiện đường trở ngại, cần quan sát trạng thái đan xen giữa nó và đường vận mệnh để suy đoán ra cơ hội yêu và thời điểm kết hôn, có vậy mới thu được kết quả chính xác. Người có nhiều cơ hội yêu thì sẽ có nhiều đường trở ngại.

Đường trở ngại hội tụ đường vận mệnh

Đa phần cho thấy tình yêu sẽ đi đến hôn nhân, còn thời điểm nào thì cần phán đoán dựa vào lưu niên của đường vận mệnh. Sau khi giao nhau, nếu đường vận mệnh vẫn kéo dài, rõ ràng thì sẽ có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ngược lại, nếu đường vận mệnh trở nên lộn xộn thì sẽ vất vả, khổ sở sau khi kết hôn. Sẽ bước vào thành lũy của hôn nhân từ đây.

Thế nào là Đường Vận Mệnh !!!

Đường trở ngại xuyên qua đường vận mệnh

Đa phần cho thấy tình yêu không thể đi đến hôn nhân, cho dù tình yêu vô cùng mãnh liệt thì khả năng chia tay vẫn rất lớn. Đại diện cho tình yêu gặp nhiều cay đắng.

Điểm khởi đầu xuất phát từ đường sinh mệnh kéo dài lên phía trên !!!

Người có tài kinh doanh đường vận mệnh như thế nào !!!