ChatGPT là gì? và lịch sử của nó như thế nào?

Là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi OpenAI,  được gọi là ChatGPT. ChatGPT là một phần của kiến ​​trúc GPT-3.5, đây là một trong những phiên bản mới nhất của dòng GPT (Generative Pre-training Transformer). Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về lịch sử của ChatGPT: GPT-1: Mô … Đọc tiếp