Câu chuyện nhân quả thắng phục tâm tà

Câu chuyện thắng phục tâm tà xảy ra ở Hương Sơn Trung Quốc – Xưa có người tên Huỳnh Hòe Sum là một người văn hay võ giỏi, tánh hạnh chân chánh ôn hòa, chuyên nghề dạy học sống qua ngày. Thắng phục tâm tà Đến niên hiệu vua Hàm Phong năm thứ mười một, … Đọc tiếp